iPod论坛

[ 4411 主题 / 20746 回复 ]

版块介绍: ipod论坛,ipod玩家最多的论坛。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  itunes 7.0可以无间隙播放,但ipod似乎无效 廖爽 2012-5-4 9/485 景洋 2012-5-5 16:54
  [急] 我的ipod shuffle 512mb 会无故断线 纪纲 2012-5-5 1/299 赵鹏翔 2012-5-5 11:37
  iPod video 软件更新??? 姚武 2012-5-5 0/270 姚武 2012-5-5 07:37
  [比较] SAMSUNG z5f vs Apple iPod nano !?? 还有一些小问题.. 邓志文 2012-5-3 9/553 蔡潇 2012-5-5 04:14
  想请问sony s705跟 ipod nano 王茂华 2012-5-4 3/322 梁晓莉 2012-5-5 02:14
  为何i-Pod nano 8G都买不到雪白色的机子?? 张高伟 2012-5-4 3/293 王贵华 2012-5-4 22:12
  Podcast 下载超慢的..... 韩云霞 2012-5-4 2/329 孟圆圆 2012-5-4 18:14
  ipod硬盘空间使用问题! 花雪 2012-5-4 2/317 徐玉明 2012-5-4 14:12
  请问iPod for windows的版本可以拿去用在MAC上吗? 赵新建 2012-5-4 4/474 叶山 2012-5-4 10:51
  ﹝问题﹞:有关i-pod的中文字幕 石梁 2012-5-4 5/404 张燕杰 2012-5-4 06:52
  ipod video 如何创造资料夹阿 张庆梅 2012-5-3 0/239 张庆梅 2012-5-3 23:37
  我是iPOD nano新手..有件事请请教? 慧雯 2012-5-3 2/316 梁铮 2012-5-3 22:50
  [求救]请各位帮帮忙救救我的第三代IPOD~我快被它逼死了 楚欣 2012-5-3 2/262 牛艳艳 2012-5-3 16:16
  iPod 1.2.2 Firmware 更新 宋亚伟 2012-5-3 1/260 奥沙利文 2012-5-3 13:33
  能推荐几只给iPod Nano第一带使用的蓝芽耳机吗?(耳塞式尤佳...) 杨耀华 2012-5-2 2/285 陈擎 2012-5-3 06:58
  ipod 同步化.....>< 王金元 2012-5-3 1/239 李国盛 2012-5-3 04:15
  求助 ipod nano 焦丽娟 2012-5-1 8/420 陈宝军 2012-5-2 22:57
  爸爸要去明尼苏达州出差,那我叫他带iPod nano回来,这样划算吗? 张林丽 2012-5-2 9/422 胡建飞 2012-5-2 21:34
  请问一下第五代ipod video 充电 苏安娜 2012-5-2 0/236 苏安娜 2012-5-2 18:13
  ipod apple lossless 的问题请教 冯燕燕 2012-5-2 0/246 冯燕燕 2012-5-2 14:51